Archive for februarie, 2020

A N U N Ţ – Inscriere clasa pregatitoare an scolar 2020 – 2021

A N U N Ţ – Inscriere clasa pregatitoare an scolar 2020 – 2021

Prima etapă de înscriere computerizată în învățământul primar pentru anul şcolar 2020 – 2021, va fi în perioada 4 martie – 23 martie 2020, după următorul program:

Luni – joi:  8,00 – 18,00

Vineri :       8,00 – 17,00

Art. 14. – (2) Părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o fotocopie a actului de identitate propriu și o fotocopie a certificatului de naștere al copilului. Copiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

NUMĂR CLASE – 4,    EFECTIV ELEVI – 136

CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLII

  • str. Negru Vodă – B1, B2, C1, C2, C3, C4, C4a, P30
  • str. Făgăraş – D1, D2, D3, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, Nr. 8A
  • str. Carpați – F1, F2, F3, F4, F5 
  • str. Nicolae Bălcescu – L, L1, L2, L3
  • str. Trandafirilor – P1, P2, P3, P6A, P10
  • str. Eremia Grigorescu – P4, P5A, P9, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, R1, R1bis, R2, bloc Coral, bloc Pavone
  • Calea Bascov – Q3, Q3A, Q4
  • str. Aleea Negoiu –1A, 1B, 10, ANL1, ANL2
  • str. General Gheorghe Magheru – casele de la Nr. 1 la Nr. 16

CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE

Art. 10. – (1) În situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare, generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Criteriile generale de departajare, care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;

„ZIUA PORŢILOR DESCHISE” va fi vineri, 6 martie 2020.

Intre orele 9,00 – 14,00 părinții care își vor înscrie copiii in clasa pregătitoare la unitatea noastră, sunt invitați să participe la ZIUA PORTILOR DESCHISE. Cu aceasta ocazie vor vizita sălile clasei pregătitoare, îi vor cunoaște pe domnii învățători și vor afla informații despre activitățile pe care le desfășoară elevii pe parcursul clasei pregătitoare.

Clasa pregatitoare

OMEN 3277/2020

Părinții/ împuterniciții legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Înscrierea copiilor menționați anterior în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților/împuterniciților legali, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare

Program si comisii de evaluare psihosomatica 2020