Archive for august, 2019

Anunț privind organizarea unei licitații publice deschise cu strigare

Școala Gimnazială „ Alexandru Davila” Pitești, cod fiscal 29373628, cu sediul în Pitești, str. Făgăraș, nr. 10, tel. /fax 0248-212541, anunță organizarea unei licitații publice deschise cu strigare :

  • în data de 06.09.2019, ora 10:00, pentru închiriere spațiu de 5,5 m2 situat în incinta școlii.
  • în data de 06.09.2019, ora 11:00, pentru închiriere Sală Sport ( program  L- 18,00 -19,00, M – 18,00 – 19,30, M – 18,00 -19,30, J – 18,00 -19,30,

V – 18,00 -19,00 ).

Documentația de înscriere cuprinde :

– caietele de sarcini  se ridică de la secretariatul școlii începând cu data de 28 august 2019

Data limită pentru depunerea ofertelor este 05.09.2017, ora 14:00.

 Ofertele se depun la secretariatul școlii. Ofertele vor fi redactate în limba română. Deschiderea ofertelor se va face la sediul Școlii Gimnaziale „ Alexandru Davila” Pitești , în data de 06.09.2019, ora 10:00 și respectiv ora 11:00.