Archive for februarie, 2019

Prima etapă de înscriere computerizată în clasa pregătitoare anul şcolar 2019 – 2020

A N U N Ţ

      Prima etapă de înscriere computerizată în clasa pregătitoare anul şcolar 2019 – 2020, va fi în perioada 4 martie – 22 martie 2019, după următorul program:

Luni –vineri:  8,00 – 18,00

Art. 14. – (2) Părintele depune, in momentul completării cererii-tip de înscriere la unitatea de învățământ sau, după caz, în momentul validării acesteia(pentru cei care completează cererea on-line), o fotocopie a actului de identitate propriu si o fotocopie a certificatului de naștere al copilului. Copiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învatamant, pe baza documentelor originale.

NUMĂR CLASE – 4,    EFECTIV ELEVI – 120

CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLII

  • str. Negru Vodă – B1, B2, C1, C2, C3, C4, C4a, P30
  • str. Făgăraş – D1, D2, D3, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, Nr. 8A
  • str. Carpați – F1, F2, F3, F4, F5 
  • str. Nicolae Bălcescu – L, L1, L2, L3
  • str. Trandafirilor – P1, P2, P3, P6A, P10
  • str. Eremia Grigorescu – P4, P5A, P9, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, R1, R1bis, R2, bloc Coral, bloc Pavone
  • Calea Bascov – Q3, Q3A, Q4
  • str. Aleea Negoiu –1A, 1B, 10, ANL1, ANL2
  • str. General Gheorghe Magheru – casele de la Nr. 1 la Nr. 16

CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE

Art. 10. – (1) În situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare, generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Criteriile generale de departajare, care se aplică în situația prevăzută la alin. (1), sunt următoarele:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;

„ZIUA PORŢILOR DESCHISE” va fi vineri, 1 martie 2019.

Intre orele 9,00 – 14,00 părinții care își vor înscrie copiii in clasa pregătitoare la unitatea noastră, sunt invitați să participe la ZIUA PORTILOR DESCHISE. Cu aceasta ocazie vor vizita sălile clasei pregătitoare, îi vor cunoaște pe domnii învățători și vor afla informații despre activitățile pe care le desfășoară elevii pe parcursul clasei pregătitoare.

Clasa pregatitoare

OMEN 3181/2019

Părinții/ împuterniciții legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Înscrierea copiilor menționați anterior în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților/împuterniciților legali, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare

Program si comisii de evaluare psihosomatica 2019

Acte necesare evaluare psihosomatică

PROIECT INTERJUDEȚEAN „ COPIII ȘI CARTEA” – Ediţia a III- a 16 martie 2019

Avem deosebita placere de a va invita la a III-a editie a PROIECTULUI INTERJUDEȚEAN „ COPIII ȘI CARTEA” ce se va desfasura in data de 16 martie 2019.

Regulamentul de organizare si fisa de inscriere sunt in fisierul de mai jos.

http://scoalaalexandrudavilapitesti.ro/wp-content/uploads/2019/02/Regulament-si-FISE-de-inscriere-Concurs-si-simpozion-2019-1.docx

Olimpiada de limba romana, clasa a IV-a, faza zonala – 16 februarie 2019 – rezultate, subiect, barem

Rezultatele la Olimpiada de limba română , faza zonală, desfășurată la Școală Gimnazială,,Alexandru Davila” in data de 16.02.2019.  Contestațiile se depun luni, 18.02.2010, între orele 8- 12, la secretariatul școlii.

REZULTATE-OLIMPIADA

Subiect:

V1_Subiecte_OLLR_IV_16.02.2019

Barem:

V1_Barem-de-corectare_OLLR_IV_16.02.2019