Archive for noiembrie, 2018

Anunț privind organizarea unei licitații publice deschise cu strigare

Școala Gimnazială „ Alexandru Davila” Pitești, cod fiscal 29373628, cu

sediul în Pitești, str. Făgăraș, nr.10, tel. / fax 0248-212541, anunță organizarea unei licitații publice deschise cu strigare pentru închiriere SĂLII DE SPORT în intervalele orare:

          o luni, miercuri, vineri 19,00 – 21,00

          o sâmbătă 12,00 – 18,00

          o duminică 12,00 – 18,00

          Documentația de înscriere cuprinde caietul de sarcini care se ridică de la secretariatul școlii.

          Data limită pentru depunerea ofertelor este 11.12.2018, ora 12:00.          Ofertele se depun la secretariatul școlii, redactate în limba română.

          Deschiderea ofertelor declarate admise se va face la sediul Școlii Gimnaziale „ Alexandru Davila ” Pitești , în data de 12.12.2018, orele 12:00.