Archive for martie, 2018

Lista copiilor inscrisi la clasa pregatitoare pentru anul scolar 2018 – 2019

Lista copiilor inscrisi la clasa pregatitoare pentru anul scolar 2018 – 2019

Lista copiilor inscrisi la clasa pregatitoare pentru anul scolar 2018 – 2019 la Scoala Gimnaziala „Alexandru Davila” Pitesti

inscrisi

Descarca: http://scoalaalexandrudavilapitesti.ro/wp-content/uploads/2018/03/inscrisi.pdf

Lista copiilor neiscrisi:

neiscrisi

Descarca: http://scoalaalexandrudavilapitesti.ro/wp-content/uploads/2018/03/neiscrisi.pdf

Activitate SNAC – O zi frumoasa

Activitate SNAC – O zi frumoasa

”O ZI MAI FRUMOASĂ!”

ACTIVITATE SNAC-20 Februarie 2018

Cu ajutorul unor elevi inimoși din clasele II E (prof. Olteanu Loredana), III A (prof. Ionescu Alina), IV D (prof. Epure Amalia)  și VI A (prof. Vochin Veronica) și a voluntarilor Epure Mălina –IV D și VI A Burcea Maria am reușit să strângem suma de 200 lei. Această sumă am folosit-o pentru a acoperi costurile acestei activităţi speciale, cât și transportul de la școală la locație.

Beneficiarii au fost 20 de copii din şcoala noastră (clasele CPA, I C, II A, II B, III C, III D, IV A,  IV B) elevi ai claselor primare, provenind din medii defavorizate sau din familii cu situaţie material precară. Aceștia au avut parte de două ore de joacă şi distracţie realizate în parteneriat cu Asociaţia de Terapie Ocupaţională pentru Copii şi Adulţi Argeş. Aici copiii au avut parte de jocuri de comunicare, de (auto)cunoaştere, de socializare şi de relaxare, cu scopul de a le dezvolta spiritul de cooperare, capacitatea de integrare şi interacţiune sociala stima de sine, empatia şi toleranţa pentru semeni.

Activitatea s-a derulat după terminarea orelor de curs, la centrul ATOCA-Direcția Județeană de Fotbal- și a avut un impact deosebit în rândul acestor elevi.

Responsabil SNAC,

    Prof. Olteanu Loredana

 

Prima etapă de înscriere computerizată în clasa pregătitoare anul şcolar 2018 – 2019

A N U N Ţ

      Prima etapă de înscriere computerizată în clasa pregătitoare anul şcolar 2018 – 2019, va fi în perioada 8 martie – 26 martie 2018, după următorul program: Luni –vineri:  8:00 – 18:00

Art. 14. – (2) Părintele depune, in momentul completării cererii-tip de înscriere la unitatea de învățământ sau, după caz, în momentul validării acesteia(pentru cei care completează cererea on-line), o fotocopie a actului de identitate propriu si o fotocopie a certificatului de naștere al copilului. Copiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învatamant, pe baza documentelor originale.

NUMĂR CLASE – 4,    EFECTIV ELEVI – 120

CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLII

 • Negru Vodă – B1, B2, C1, C2, C3, C4, C4a
 • Făgăraş – D1, D2, D3, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9
 • Carpați – F1, F2, F3, F4, F5
 • Nicolae Bălcescu – L, L1, L2, L3
 • Trandafirilor – P1, P2, P3, P6A, P10
 • Eremia Grigorescu – P4, P5A, P9, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, R1, R1bis, R2, bloc Coral, bloc Pavone
 • Calea Bascov – Q3, Q3A, Q4
 • Aleea Negoiu –1A, 1B, 10, ANL1, ANL2
 • General Gheorghe Magheru – casele de la Nr. 1 la Nr. 16

CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE

Art. 10. – (1) În situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare, generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Criteriile generale de departajare, care se aplică în situația prevăzută la alin. (1), sunt următoarele:

 1. a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 2. b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o/un casă de copii/centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 3. c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 4. d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;

 

„ZIUA PORŢILOR DESCHISE” va fi vineri, 9 martie 2018.

 Intre orele 9,00 – 14,00 părinții care își vor înscrie copiii in clasa pregătitoare la unitatea noastră, sunt invitați să participe la ZIUA PORTILOR DESCHISE. Cu aceasta ocazie vor vizita sălile clasei pregătitoare, îi vor cunoaște pe domnii învățători și vor afla informații despre activitățile pe care le desfășoară elevii pe parcursul clasei pregătitoare.

Clasa pregatitoare

OMEN 3242http://isjarges.ro/wp-content/uploads/2018/02/OMEN-3242_metodologia-%C5%9Fi-calendarul-de-%C3%AEnscriere-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2ntul-primar-pentru-anul-%C5%9Fcolar-2018-2019.pdf

Părinții/ împuterniciții legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Înscrierea copiilor menționați anterior în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților/împuterniciților legali, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare

Program si comisii de evaluare psihosomatica 2018

http://cjrae-arges.ro/?page_id=122

Acte necesare evaluare psihosomatică