Informatii utile

A N U N T – Inscriere clasa pregatitoare an scolar 2021 – 2022

A N U N T – Inscriere clasa pregatitoare an scolar 2021 – 2022

      Prima etapă de înscriere computerizată în învățământul primar pentru anul şcolar 2021 – 2022, va fi în perioada 29 martie – 28 aprilie 2021, după următorul program:

Luni – joi:  8,00 – 18,00

Vineri :       8,00 – 17,00

Pauză zilnic între orele 11,00 – 12,00

Părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o fotocopie a actului de identitate propriu și o fotocopie a certificatului de naștere al copilului. Copiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

NUMĂR CLASE – 4,    EFECTIV ELEVI – 100

CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLII

Str.Făgăraş:D1,D2,D3,E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8, E9,  bl. NORD (nr. 1A)
Str.Negru Vodă: B1,B2, C1, C2, C3, C4, C4a, P30, bl. M7 (nr. 36 A), bl. CORAL (nr.30), bl. ARG 1(nr.30)
Str. Carpați: F1,F2,F3,F4,F5, bl. NORD (nr. 8A)
Str.Aleea Negoiu-1A,1B,10,ANL1,ANL2
Str.Eremia Grigorescu:P4,P5A,P9,P13,P14,P15,P16,P17,P18,P20,R1,R1bis,R2, bl. Coral, bl. Pavone
Str. Trandafirilor: P1,P2,P3,P6A,P10
Calea Bascov:Q3,Q3a,Q4
Str. General Gh. Magheru: casele de la nr. 1 la nr. 16
Str.Nicolae Bălcescu:L,L1,L2,L3

CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE

Art. 10. – (1) În situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare, generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Criteriile generale de departajare, care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;

Clasa pregatitoare

OMEN 3473/2021

 Art. 6. – (1) Parintii ai caror copii implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021 inclusiv pot sa isi inscrie copiii in invatamantul primar, in clasa pregatitoare, daca nivelul lor de dezvoltare este corespunzator.

   (2) In situatia copiilor mentionati la alin. (1) care au frecventat gradinita, inscrierea in clasa pregatitoare se face la solicitarea scrisa a parintilor, in baza recomandarii eliberate de unitatea de invatamant cu nivel prescolar. Solicitarea de eliberare a recomandarii prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta metodologie poate fi depusa direct la unitatea de invatamant sau transmisa prin posta/mijloace electronice. La solicitarea parintelui, unitatea de invatamant cu nivel prescolar poate transmite recomandarea si prin posta cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.

 Art. 7. – (1) Evaluarea dezvoltarii copiilor, mentionata la art. 6 alin. (1), se efectueaza de catre centrele judetene de resurse si asistenta educationala (CJRAE/CMBRAE) doar in situatia copiilor care nu au frecventat gradinita sau care s-au intors din strainatate, in perioada prevazuta de Calendarul inscrierii in invatamantul primar.

   (2) Comisia judeteana de inscriere a copiilor in invatamantul primar, denumita in continuare comisia judeteana/ poate decide organizarea activitatii de evaluare a dezvoltarii copiilor in locatii accesibile, pentru a evita deplasarea pe distante lungi a copiilor si a parintilor acestora.

A N U N Ţ – Inscriere clasa pregatitoare an scolar 2020 – 2021

A N U N Ţ – Inscriere clasa pregatitoare an scolar 2020 – 2021

Prima etapă de înscriere computerizată în învățământul primar pentru anul şcolar 2020 – 2021, va fi în perioada 4 martie – 23 martie 2020, după următorul program:

Luni – joi:  8,00 – 18,00

Vineri :       8,00 – 17,00

Art. 14. – (2) Părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o fotocopie a actului de identitate propriu și o fotocopie a certificatului de naștere al copilului. Copiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

NUMĂR CLASE – 4,    EFECTIV ELEVI – 136

CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLII

 • str. Negru Vodă – B1, B2, C1, C2, C3, C4, C4a, P30
 • str. Făgăraş – D1, D2, D3, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, Nr. 8A
 • str. Carpați – F1, F2, F3, F4, F5 
 • str. Nicolae Bălcescu – L, L1, L2, L3
 • str. Trandafirilor – P1, P2, P3, P6A, P10
 • str. Eremia Grigorescu – P4, P5A, P9, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, R1, R1bis, R2, bloc Coral, bloc Pavone
 • Calea Bascov – Q3, Q3A, Q4
 • str. Aleea Negoiu –1A, 1B, 10, ANL1, ANL2
 • str. General Gheorghe Magheru – casele de la Nr. 1 la Nr. 16

CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE

Art. 10. – (1) În situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare, generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Criteriile generale de departajare, care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;

„ZIUA PORŢILOR DESCHISE” va fi vineri, 6 martie 2020.

Intre orele 9,00 – 14,00 părinții care își vor înscrie copiii in clasa pregătitoare la unitatea noastră, sunt invitați să participe la ZIUA PORTILOR DESCHISE. Cu aceasta ocazie vor vizita sălile clasei pregătitoare, îi vor cunoaște pe domnii învățători și vor afla informații despre activitățile pe care le desfășoară elevii pe parcursul clasei pregătitoare.

Clasa pregatitoare

OMEN 3277/2020

Părinții/ împuterniciții legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Înscrierea copiilor menționați anterior în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților/împuterniciților legali, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare

Program si comisii de evaluare psihosomatica 2020

Prima etapă de înscriere computerizată în clasa pregătitoare anul şcolar 2019 – 2020

A N U N Ţ

      Prima etapă de înscriere computerizată în clasa pregătitoare anul şcolar 2019 – 2020, va fi în perioada 4 martie – 22 martie 2019, după următorul program:

Luni –vineri:  8,00 – 18,00

Art. 14. – (2) Părintele depune, in momentul completării cererii-tip de înscriere la unitatea de învățământ sau, după caz, în momentul validării acesteia(pentru cei care completează cererea on-line), o fotocopie a actului de identitate propriu si o fotocopie a certificatului de naștere al copilului. Copiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învatamant, pe baza documentelor originale.

NUMĂR CLASE – 4,    EFECTIV ELEVI – 120

CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLII

 • str. Negru Vodă – B1, B2, C1, C2, C3, C4, C4a, P30
 • str. Făgăraş – D1, D2, D3, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, Nr. 8A
 • str. Carpați – F1, F2, F3, F4, F5 
 • str. Nicolae Bălcescu – L, L1, L2, L3
 • str. Trandafirilor – P1, P2, P3, P6A, P10
 • str. Eremia Grigorescu – P4, P5A, P9, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, R1, R1bis, R2, bloc Coral, bloc Pavone
 • Calea Bascov – Q3, Q3A, Q4
 • str. Aleea Negoiu –1A, 1B, 10, ANL1, ANL2
 • str. General Gheorghe Magheru – casele de la Nr. 1 la Nr. 16

CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE

Art. 10. – (1) În situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare, generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Criteriile generale de departajare, care se aplică în situația prevăzută la alin. (1), sunt următoarele:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;

„ZIUA PORŢILOR DESCHISE” va fi vineri, 1 martie 2019.

Intre orele 9,00 – 14,00 părinții care își vor înscrie copiii in clasa pregătitoare la unitatea noastră, sunt invitați să participe la ZIUA PORTILOR DESCHISE. Cu aceasta ocazie vor vizita sălile clasei pregătitoare, îi vor cunoaște pe domnii învățători și vor afla informații despre activitățile pe care le desfășoară elevii pe parcursul clasei pregătitoare.

Clasa pregatitoare

OMEN 3181/2019

Părinții/ împuterniciții legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Înscrierea copiilor menționați anterior în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților/împuterniciților legali, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare

Program si comisii de evaluare psihosomatica 2019

Acte necesare evaluare psihosomatică